Każdy, kto chce wziąć udział w konferencji zobowiązany jest do dotrzymania poniższych terminów w celu spełnienia wymogów formalnych pozwalających na wzięcie udziału w wydarzeniu.

Do 23.10.2022 – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
Do 31.12.2022 – przysyłanie tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi
Do 23.10.2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej
W dniach 03-04.11.2022 – konferencja

Opłaty za udział w konferencji wyglądają następująco:

  • Udział zdalny bez możliwości publikacji: bezpłatnie
  • Udział zdalny z możliwością publikacji: 700 PLN
  • Udział stacjonarny bez możliwości publikacji: 300 PLN
  • Udział stacjonarny z możliwością publikacji: 700 PLN

Opłatę za udział w konferencji prosimy uiścić w terminie do 23.10.2022. Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, wyżywienie oraz egzemplarz opublikowanych prac. Opłata nie obejmuje zakwaterowania, które jest w indywidualnej gestii uczestnika.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet Wrocławski oraz Partnerów Konferencji wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji oraz umieszczeniu nagrania Konferencji na stronach internetowych i portalach społecznościowych w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz popularyzujących naukę.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

SANTANDER BANK POLSKA SA
4. Oddział Wrocław ul. Kuźnicza 17/19 50-950 Wrocław
Kod Swift: WBK PPL PP

Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849
Tytuł wpłaty: 7003/0243/22, imię i nazwisko uczestnika