Każdy, kto chce wziąć udział w konferencji zobowiązany jest do dotrzymania poniższych terminów w celu spełnienia wymogów formalnych pozwalających na wzięcie udziału w wydarzeniu.

Do 29.10.2023 – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
Do 29.10.2023 – wniesienie opłaty konferencyjnej
Do 31.12.2023 – przysyłanie tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi

W dniach 08-09.11.2023 – konferencja

Opłaty za udział w konferencji wyglądają następująco:

  • Udział zdalny (bierny jako widz) bez możliwości publikacji: bezpłatnie
  • Udział zdalny (bierny jako widz) z możliwością publikacji: 800 PLN
  • Udział stacjonarny bez możliwości publikacji: 400 PLN
  • Udział stacjonarny z możliwością publikacji: 800 PLN

Opłatę za udział w konferencji prosimy uiścić w terminie do 29.10.2023. Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, wyżywienie oraz egzemplarz opublikowanych prac. Opłata nie obejmuje zakwaterowania, które jest w indywidualnej gestii uczestnika.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet Wrocławski oraz Partnerów Konferencji wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji oraz umieszczeniu nagrania Konferencji na stronach internetowych i portalach społecznościowych w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz popularyzujących naukę.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08

Konto w PLN:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Kod Swift: WBK PPL PP

Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849
Tytuł wpłaty: 7003/0314/23, imię i nazwisko uczestnika