Celem konferencji naukowej pod tytułem ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE jest rozwój nauki, nawiązanie kontaktów, wymiana poglądów między przedstawicielami zarówno środowiska naukowego jak i praktyki zawodowej w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia emerytalnego.

Zakres konferencji obejmuje wszystkie obszary szeroko rozumianego ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO, takie jak:

 • Aspekty prawne zabezpieczenia emerytalnego
 • Aspekty ekonomiczne zabezpieczenia emerytalnego
 • Aspekty społeczne zabezpieczenia emerytalnego
 • Skuteczność systemów emerytalnych
 • Efektywność systemów emerytalnych
 • Przymusowe formy gromadzenia środków na emeryturę
 • Dobrowolne formy gromadzenia środków na emeryturę
 • System emerytalny w Polsce
 • System emerytalny na świecie
 • Finansowanie zabezpieczenia emerytalnego
 • Świadczenia w systemie emerytalnym
 • Systemy emerytalne a finanse publiczne
 • Demografia a system emerytalny
 • Instytucje systemu zabezpieczenia emerytalnego
 • Środki przeznaczone na emeryturę a rynki finansowe
 • Reformy systemów emerytalnych
 • Wiedza i decyzje członków systemu emerytalnego
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w instytucjach sektora emerytalnego
 • Czynniki ryzyka w zabezpieczeniu emerytalnym
 • Działalność inwestycyjna instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i pomnażanie środków z przeznaczeniem na wypłatę emerytury
 • Długoterminowe oszczędzanie