Nadesłane na konferencję referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Ekonomia – Wroclaw Economic Review (100 punktów wg oceny parametrycznej MEiN).

„Ekonomia – Wroclaw Economic Review” jest kwartalnikiem, który od 2013 roku ukazuje się tylko online. Czasopismo w takiej formie stanowi kontynuację rocznika „Ekonomia” wcześniej wydawanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami edytorskimi przed przesłaniem publikacji do recenzji. Pozwoli to przyspieszyć cały proces wydawniczy.


Nadesłane na konferencję referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics (70 punktów wg oceny parametrycznej MEiN).

Półrocznik „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką kultury prawnej, systemów administracyjnych i gospodarek Nowej Europy. Tematyka czasopisma koncentruje się na styku trzech dyscyplin, które historia i pragmatyka ściśle ze sobą połączyły. W szerokim znaczeniu jest to anglojęzyczne pismo poświęcone zagadnieniom globalizacji i transformacji wyrażonych jednocześnie z perspektywy prawnej, administracyjnej i ekonomicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami edytorskimi przed przesłaniem publikacji do recenzji.
Pozwoli to przyspieszyć cały proces wydawniczy.