Dzień pierwszy – 8 listopada 2023

11:00 – 12:00
Rejestracja uczestników


12:00 – 13:00
Obiad


13:15 – 13:30
Otwarcie konferencji


13:30 – 14:45
Sesja A
Czynniki warunkujące gromadzenie oszczędności w indywidualnych planach emerytalnych – porównanie międzynarodowe, prof. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Jaki stosunek do ryzyka mają Polacy – wnioski dla badań nad decyzjami emerytalnymi, dr Radosław Kurach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Wpływ inflacji na poprawność wyceny ubezpieczenia UFK, dr Magdalena Homa, Uniwersytet Wrocławski;

Czy długoterminowy trend zwiększania oczekiwanej długości życia jest zagrożony?, dr Krzysztof Kołodziejczyk, Politechnika Poznańska;

Dyskusja


14:45 – 16:00
Sesja B
Proponowany model zarządzania ryzykiem długowieczności emerytalnej, prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska;

Zatrudnienie osób starszych a zabezpieczenie emerytalne w krajach OECD. Analiza porównawcza, prof. Iwona Olejnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Nieruchomość jako zabezpieczenie emerytalne, prof. Sylwester Białowąs, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Dyskusja


16:00 – 16:15
Przerwa kawowa


16:15 – 17:45
Panel dyskusyjny: Zabezpieczenie Emerytalne. Wczoraj, dziś, jutro.

Paneliści: Alina Nieplowicz, PFR Portal PPK; prof. Joanna Rutecka-Góra, Szkoła Główna Handlowa; prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska; Tomasz Fronczak, TFI PZU;
Moderator: dr Mariusz Dybał, Uniwersytet Wrocławski;


17:45 – 18:00
Przerwa kawowa


18:00 – 19:15
Sesja C
Twój sąsiad ma w PPK prawie dwa razy tyle, ile sam wpłacił. Przypadek?, Alina Nieplowicz, PFR Portal PPK sp. z o.o.;

Wykluczenie emerytalne w Polsce – próba pomiaru, prof. Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

Klauzule abuzywne w bankowych produktach emerytalnych, prof. Joanna Rutecka-Góra, Szkoła Główna Handlowa;

Ryzyko braku zgodności w zakresie stosowania klauzul abuzywnych w bankowych umowach IKE i IKZE i jego skprof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski;

Dyskusja


20:00
Kolacja

Dzień drugi – 9 listopada 2023

09:00 – 10:00
Sesja D
Samozatrudnieni w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, dr Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa;

Luka emerytalna w wybranych krajach Unii Europejskiej, dr Agnieszka Pobłocka, Uniwersytet Gdański;

Koszty opieki długoterminowej – wezwanie dla rynku ubezpieczeń społecznych i prywatnych, prof. Ilona Kwiecień, dr Anna Jędrzychowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Dyskusja


10:00 – 10:15
Przerwa kawowa


10:15 – 11:10
Sesja E
Uczestnictwo w dobrowolnych formach zabezpieczenia emerytalnego a postawa wobec inwestycji społecznie odpowiedzialnych, dr Łukasz Dopierała, Uniwersytet Gdański;

Efektywność funduszy ESG w kontekście oszczędzania emerytalnego, mgr Dawid Banaś, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

’Imputed rent’ a ubóstwo emerytów: co mówią dane z Luxembourg Wealth Study?, prof. Edyta Marcinkiewicz, prof. Filip Chybalski, Politechnika Łódzka;

Dyskusja


11:10 – 11:15
Zakończenie konferencji


11:15 – 13:00
Obiad

Pobierz program konferencji